Selamat Datang :
  No.KP :
  Katalaluan / No. Pend :  

Makluman: Pelajar adalah diminta untuk menggunakan No.KP dan Kata Laluan untuk login ke portal ini. Sekiranya terlupa kata laluan sila hubungi Penasihat Akademik.
Bagi para pensyarah/staf, sila gunakan No KPB dan Kata Laluan masing-masing. Sebarang masalah, sila isikan eaduanict online.
© Copyright : Politeknik Kota Bharu, Kelantan